top of page

Vår metodik

Att våga ta nästa steg

Vi hjälper er att utveckla ert företag. Vår metodik – att tillsammans med er skräddarsy utvecklingsprogram för enskilda företag eller grupper av företag.

Att lära nytt

Vi levererar ekonomisk utbildning utifrån era behov. Vår erfarenhet baseras på omfattande insatser i företag och organisationer.  

Att utvärdera för bättre beslutsunderlag

Resultat av olika projektsatsningar behöver utvärderas för att bygga ny kompetens. Vi kan, med stöd av vetenskapliga metoder och teorier, genomföra uppdrag med högt ställda krav.     

Att se bortom horisonten

Ökad internationalisering ställer helt nya krav på företagandet och digitaliseringen erbjuder nya affärsmodeller. Vår erfarenhet är ditt stöd i era internationella utvecklingsprojekt.  

 

Att bygga på vetenskaplig grund

Vår arbetsidé bygger på att ny kunskap skapas i mötet mellan teori och praktik. Denna arbetsmodell har legat till grund för att skapa regionala plattformar för stöd av ökat entreprenörskap, värdering av effekter av  näringslivspolitik samt analys av nya företagsformer för mindre företag.

bottom of page