Det är vi som är

Retego Utveckling AB

Håkan Bohman

Universitetslektor (senior) vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, med speciell inriktning mot entreprenörskap, strategisk ledning, affärsutveckling samt kostnads- och intäkts­analys. Mångårig erfarenhet av lednings- och styrelseuppdrag, processledning av kompetensprogram för grupper av företag samt internationella uppdrag med särskilt fokus på högre akademisk utbildning.

Håkan Boter

Professor emeritus i entreprenörskap vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, med särskild kompetens inom entreprenörskap, innovation, nätverk, internationalisering samt ekonomi­styrning. Förutom olika insatser inom dessa områden har fortlöpande projekt genomfört rörande utvärderings- och policy-studier, styrelseuppdrag samt internationellt samarbete kring ”capacity building”.

© 2018 Retego utveckling AB

Retego Utveckling AB

Armbågakroken 3B

903 44 Umeå

Integritetspolicy

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som Retego Utveckling AB har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format.