top of page

Det är vi som är

Retego Utveckling AB

Håkan Bohman

Universitetslektor (senior) vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, med speciell inriktning mot entreprenörskap, strategisk ledning, affärsutveckling samt kostnads- och intäkts­analys. Mångårig erfarenhet av lednings- och styrelseuppdrag, processledning av kompetensprogram för grupper av företag samt internationella uppdrag med särskilt fokus på högre akademisk utbildning.

Håkan Boter

Professor emeritus i entreprenörskap vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, med särskild kompetens inom entreprenörskap, innovation, nätverk, internationalisering samt ekonomi­styrning. Förutom olika insatser inom dessa områden har fortlöpande projekt genomfört rörande utvärderings- och policy-studier, styrelseuppdrag samt internationellt samarbete kring ”capacity building”.

bottom of page