Tidigare kunder och referenser

Urval av kunder som Retego Utveckling AB har samarbetat med över årens lopp kan grupperas i följande kategorier:

​Företag

 • BAE Systems Hägglunds AB Örnsköldsvik - Utbildning produktionsekonomi

 • Gärdins AB Mjällom - Kompetensutvecklingsprojekt

 • Hägglunds Drive Systems AB Örnsköldsvik - Utbildning kostnads/intäktsanalys

 • MoDo AB Örnsköldsvik - Ekonomiutbildningar

 • Polarvagnen AB Dorotea - Strategiutveckling

Offentliga aktörer

 • Arvidsjaurs kommun - Utredning utvecklingsprojekt

 • Örnsköldsvik kommun - Utbildningsuppdrag 

 • Länsstyrelsen Västernorrland - Kompetensutveckling i företag

 • Tillväxtverket Luleå - Utvärdering av projekt 

Organisationer

 • Akademi Norr Lycksele - Kompetensutveckling i företag

 • Riksbyggen Umeå/Luleå - Styrelseutbildningar

 • Entreprenörskapsforum i Örebro - Policystudier

 • KK-stiftelsen Stockholm - KrAft-programmet, kompetensutveckling i företag

 

Internationella aktörer

 • EU GD Enterprise Bryssel - Studier av Business Support Services

 • Global Business School Network, Washington DC - Nätverkssamarbeten Business Schools

 • UDBS, University of Dar es Salaam - Capacity Building Programs  

 • University of Harare - Capacity Building Programs 

© 2018 Retego utveckling AB

Retego Utveckling AB

Armbågakroken 3B

903 44 Umeå

Integritetspolicy

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som Retego Utveckling AB har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format.