top of page

Tidigare kunder och referenser

Urval av kunder som Retego Utveckling AB har samarbetat med över årens lopp kan grupperas i följande kategorier:

​Företag

 • BAE Systems Hägglunds AB Örnsköldsvik - Utbildning produktionsekonomi

 • Gärdins AB Mjällom - Kompetensutvecklingsprojekt

 • Hägglunds Drive Systems AB Örnsköldsvik - Utbildning kostnads/intäktsanalys

 • MoDo AB Örnsköldsvik - Ekonomiutbildningar

 • Polarvagnen AB Dorotea - Strategiutveckling

Offentliga aktörer

 • Arvidsjaurs kommun - Utredning utvecklingsprojekt

 • Örnsköldsvik kommun - Utbildningsuppdrag 

 • Länsstyrelsen Västernorrland - Kompetensutveckling i företag

 • Tillväxtverket Luleå - Utvärdering av projekt 

Organisationer

 • Akademi Norr Lycksele - Kompetensutveckling i företag

 • Riksbyggen Umeå/Luleå - Styrelseutbildningar

 • Entreprenörskapsforum i Örebro - Policystudier

 • KK-stiftelsen Stockholm - KrAft-programmet, kompetensutveckling i företag

 

Internationella aktörer

 • EU GD Enterprise Bryssel - Studier av Business Support Services

 • Global Business School Network, Washington DC - Nätverkssamarbeten Business Schools

 • UDBS, University of Dar es Salaam - Capacity Building Programs  

 • University of Harare - Capacity Building Programs 

bottom of page