Våra konsulttjänster

Retego Utveckling AB utvecklar skräddarsydd företagsekonomisk kompetens för ledningspersonal, mellanchefer och nyckelpersoner. Har ni funderingar kring:

  • Hur framtiden ser ut för ert företag?

  • Vilka möjligheter ser ni framöver för ert företag?

  • Vilka utmaningar som företaget kommer att ställas inför?

  • Den kompetens och de resurser som krävs för att nå framtida målsättningar?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bistå er i ert förnyelsearbete! ​

Utveckla nya strategier
& handlingsalternativ 

Att utifrån övergripande scenarios och i projektform utveckla nya strategier och handlingsalternativ där företagets kärnverksamhet tas som utgångspunkt för att skapa förnyelse och utveckling.

Kompetensutveckling & utbildningar

Vi tillhandahåller utbildningsinsatser inom företagsekonomi och affärsutveckling, t ex ledarskap, produktion, ekonomi, marknad och strategi.

Genomföra utredningar och utvärderingar

Att genomföra kvalificerade utredningar och utvärderingar med syftet att generera ny kunskap och därmed skapa nya möjligheter till vidgat lärande och bättre beslutsfattande.

© 2018 Retego utveckling AB

Retego Utveckling AB

Armbågakroken 3B

903 44 Umeå

Integritetspolicy

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som Retego Utveckling AB har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format.