Våra konsulttjänster

Retego Utveckling AB utvecklar skräddarsydd företagsekonomisk kompetens för ledningspersonal, mellanchefer och nyckelpersoner. Har ni funderingar kring:

  • Hur framtiden ser ut för ert företag?

  • Vilka möjligheter ser ni framöver för ert företag?

  • Vilka utmaningar som företaget kommer att ställas inför?

  • Den kompetens och de resurser som krävs för att nå framtida målsättningar?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bistå er i ert förnyelsearbete! ​

Utveckla nya strategier
& handlingsalternativ 

Att utifrån övergripande scenarios och i projektform utveckla nya strategier och handlingsalternativ där företagets kärnverksamhet tas som utgångspunkt för att skapa förnyelse och utveckling.

Kompetensutveckling & utbildningar

Vi tillhandahåller utbildningsinsatser inom företagsekonomi och affärsutveckling, t ex ledarskap, produktion, ekonomi, marknad och strategi.

Genomföra utredningar och utvärderingar

Att genomföra kvalificerade utredningar och utvärderingar med syftet att generera ny kunskap och därmed skapa nya möjligheter till vidgat lärande och bättre beslutsfattande.