top of page
Håkan Bohman och Håkan Boter, Retego Utveckling AB utvecklar skräddarsydd företagsekonomisk kompeten

Vårt kunnande 

– din resurs för strategisk ledning

Behöver du kvalificerat stöd i din affärsutveckling? Hör av dig till oss, ett första möte kostar dig inget. 

Välkommen att kontakta oss!

Håkan Bohman             Håkan Boter 

Kontakta oss

Har du frågor, funderingar eller idéer? – hör av dig till oss!!

Retego Utveckling AB

Armbågakroken 3B

903 44 Umeå

Håkan Bohman

Tel: 070-394 84 58

Epost: hakan.bohman@retego.se

Håkan Boter

Tel: 070-514 55 50
Epost: hakan.boter@retego.se

bottom of page