Vårt kunnande 

– din resurs för strategisk ledning

Behöver du kvalificerat stöd i din affärsutveckling? Hör av dig till oss, ett första möte kostar dig inget. 

Välkommen att kontakta oss!

Håkan Bohman             Håkan Boter 

Kontakta oss

Har du frågor, funderingar eller idéer? – hör av dig till oss!!

Retego Utveckling AB

Armbågakroken 3B

903 44 Umeå

Håkan Bohman

Tel: 070-394 84 58

Epost: hakan.bohman@retego.se

Håkan Boter

Tel: 070-514 55 50
Epost: hakan.boter@retego.se

© 2018 Retego utveckling AB

Retego Utveckling AB

Armbågakroken 3B

903 44 Umeå

Integritetspolicy

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som Retego Utveckling AB har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format.